Enskilda avlopp – fortfarande en stor miljöbov!

Över 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige saknar fortfarande godkänd rening.

Det konstaterar Svenska Miljöinstitutet (IVL) i ett pressmeddelande

”– Att det fortfarande idag, nästan 50 år efter att miljöskyddslagen infördes, finns närmare 200 000 små avlopp med enbart slamavskiljare är den största anledningen till de relativt stora utsläppen från dessa fastigheter. Att åtgärda bristfälliga avlopp och speciellt de som ligger i områden med hög skyddsnivå, är viktigt för att minska näringsbelastningen på vattendrag, sjöar och hav”, berättar Mikael Olshammar, som skrivit rapporten.

Redan tidigare har både Naturvårdsverket och Hav-och Vattenmyndigheten kunnat konstatera att de enskilda avloppen nu står för en mycket stor del av de miljöproblem som orsakas av bristfälligt renat avloppsvatten.

Idag är detta olagligt – och en kommunal tillsynsmyndighet (som miljö- och hälsokontoret) som stöter på ett enskilt avlopp med enbart slamavskiljare måste döma ut det, med stöd i Miljöbalken. Ett enskilt avlopp måste vara godkänt.

Bioterias reningsverk renar avloppsvatten från flera fastigheter

Hur kan man då undvika fortsatta utsläpp av drygt 300 ton fosfor och 3100 ton kväve per år? – Genom att installera ett litet till medelstort reningsverk med kapacitet att rena avloppsvattnet från flera fastigheter och verksamheter i en samfällighet. Lösningarna finns, och kommunernas kunskap ökar:

”– Även om många kommuner anger att de har dålig kunskap om typ av reningsteknik och antalet små avlopp är mitt intryck att kommunerna har bättre kunskap nu än tidigare. Men åtgärder som kommunerna gör för att få styr på de dåliga enskilda avloppen är ett långsiktigt arbete”, fortsätter Olshammar. ”Därför syns ännu ingen minskning i näringsbelastning på nationell nivå, även om så kan vara fallet i enskilda avrinningsområden.”

I Sigtuna kommun har man tagit ett samlat grepp om miljöarbetet och kraftigt förbättrat vattenkvaliteten, med hjälp av reningsverk anslutna till skolor, förskolor och bygdegårdar på landsbygden i Odensala och Skepptuna.

Dela på sociala medier

Tillsammans med våra kunder får vi samhällets kretslopp att flöda

Luleå kommun övergår till en hållbar fetthantering

För att komma ner till noll i klimatpåverkan till år 2040 har Luleå kommuns infrastruktur- och serviceförvaltning u […]

Läs mer

Runö Möten & Events skapar en hållbar mötesplats

En kort biltur från Åkersberga centrum, vid Näsuddens naturreservat norr om Stockholm, ligger Runö Möten & Even […]

Läs mer

Telge Fastigheter gör Södertälje till en mer hållbar kommun

I Södertälje bedrivs ett aktivt arbete för att förbättra kommunen inom hållbarhet och miljö. 2023 slutade Södert […]

Läs mer

Stora Skuggans Värdshus – restaurangen med ett riktigt kretsloppstänk

Ute vid Norra Djurgårdens grönskande parkområden ligger Stora Skuggans Värdshus. Här har Carola Magnusson i många […]

Läs mer

Senaste nytt inom Bioteria och utvecklingen av miljöteknik

Bioteria presenterar ett nytt varumärke

23.12.13

Go Green under Black Week

23.11.06

Charlotta Buch presentera bioteknik på Almedalen 2023

Bioteria lyfter det dolda fettproblemet på Almedalen

23.07.03