Var kommer lukten ifrån??

Bioteria tar ett helhetsgrepp om luktproblemen, var de än uppstår!

Bioteknik är en särskilt lyckad metod när det gäller att eliminera elak lukt. Därför har vi på Bioteria blivit något av specialister på obehagliga lukter! En av våra mest uppskattade tjänster är följaktligen luktutredningar, eftersom det verkligen inte alltid är självklart varifrån en lukt kommer – eller varför den uppstått. En fettavskiljare kan till exempel utan egen förskyllan (!) vara källan till besvärande luktproblem, och en utredning som förklarar varför kan bespara alla inblandade både onödigt arbete och dyra, i värsta fall felriktade, åtgärder.

I avfallsutrymmen brukar dock luktproblemens källa inte vara någon större gåta: Det som luktar är matavfallet och resterna av nedbrytbart organiskt material i förpackningar, burkar, flaskor och blöjor. Verksamma åtgärder kan därför sättas in direkt!

Dålig lukt är en naturlig varningssignal

Bakterier och andra encelliga livsformer är jordens främsta nedbrytare. Allt levande kommer en dag att återgå till naturen i form av sina kemiska byggstenar, framför allt genom mikroorganismernas försorg. Deras arbete inleds så snart ingenting längre kraftfullt hindrar dem. Organiskt avfall är lätt att bryta ner och börjar så gott som omedelbart lukta av mikroorganismernas nedbrytningsprodukter, som bland annat innehåller svavel.

Vi människor kan känna närvaron av dessa svavelhaltiga föreningar även i mycket, mycket låg dos – och vi reagerar på dem med avsky. Det är en naturlig reflex; lukten är en varningssignal som berättar att det pågår hälsovådliga förruttnelseprocesser i närheten. Budskap: ”Håll dig undan!”. Något som inte minst skunkar utnyttjar!

Näsan avgör om det är rent!

Det kan vara hur välstädat som helst, men luktar det illa upplever vi automatiskt att det är en smutsig plats – och det redan vid första andetaget innanför dörren. Detta gör luktproblem till något av det viktigaste att åtgärda, oavsett var de uppstår. För restauranger och lokaler där människor vistas är det givetvis helt avgörande, men även avfallsutrymmen måste upplevas som rena och fräscha – i synnerhet om man vill att folk ska uppehålla sig där och källsortera.

Bioteria eliminerar naturens värsta lukter med biologiska metoder

Vi arbetar med gynnsamma bakterier som bryter ner fett och organiskt avfall utan att producera illaluktande ämnen. Våra biosystem (där våra bakterier ingår) har utvecklats för att åtgärda problem med fett och lukt varhelst de uppstår; i fettavskiljare, avlopp, avfallsutrymmen och storköksventilation.

I Bioterias biobod bekämpas lukten med bioteknik, genom att en levande bakteriekultur regelbundet sprayas över kärlen. Den biologiska produkten innehåller en unik sammansättning av effektiva bakterier som är ofarliga för människa, djur och natur.

Den biologiska metoden är skonsam och hållbar. Den spar energi – och den spar pengar.

Kontakta Bioteria