Bioterias Biobod – ett miljöhus med minsta möjliga krångel!

Beslutet att bygga ett fristående miljöhus för källsortering är hållbart miljöarbete i praktiken! Oftast innebär det dessutom en klar förbättring av både boendemiljön och avfallssituationen för boende och brukare. Varje enskilt miljöhus är ett steg på vägen mot ett hållbart samhälle. Men det kan vara både besvärligt och dyrt att få ett miljöhus på plats när beslutet väl har fattats. Det finns en lång rad faktorer att ta hänsyn till, och det kan krävas insatser från flera olika underleverantörer.

Bioterias Biobod har tagits fram för att dels uppfylla alla formella krav, dels för att kunna uppföras utan krångel, på kort tid och till låg kostnad. Vi utför nämligen själva samtliga steg i processen: från projektering och bygglovsansökan till byggandet på plats, driftsättning och fortsatt, kontinuerligt underhåll.

Vi erbjuder en helhetslösning som snabbt realiserar beslutet!

 

Bioterias fristående miljöhus – Bioboden

 

Storlek, antal fraktioner och placering varierar med behoven och förutsättningarna på platsen. Biobodens flexibilitet gör dock att den enkelt kan byggas ut, byggas om, monteras och demonteras. Den är även lätt att flytta. Bioboden behöver endast en hårdgjord yta, inget fundament, och kan därför flytta med en tillfällig byggnad – till exempel en paviljongskola – till en annan plats.

…men med mesta möjliga hållbarhet!

Bioterias BioBod skapar ett utrymme för avfallshantering som är lätt att underhålla, enkelt, överblickbart och rationellt. Den är självförsörjande och kräver inte installation av el eller vatten. Belysningen drivs av solceller och dålig lukt elimineras med hjälp av miljövänlig bioteknik. Den biologiska metoden ersätter både kyla, kemikalier, parfymer och ozon

Bioprodukten (som sprayas över kärlen) innehåller gynnsamma bakterier som effektivt bryter ner fett och matavfall utan att skapa luktproblem. Vinter och kyla innebär inget problem för våra mikroorganismer. Inte heller för byggnaden i övrigt: Samtliga material som ingår har unika egenskaper som gör dem särskilt lämpade för sammanhanget – och miljövänliga. Stommen består exempelvis av cederträ, som naturligt motstår röta utan kemikaliebehandling och som dessutom ogillas av insekter.

Läs gärna våra guider som berättar mer om miljöhus, källsortering, ansvarsfördelning och lagar och regler!

 

Guide  Fristående miljöhus   - snabbt, billigt och enkelt! Ladda ner