Bioterias Biobod – ett miljöhus med minsta möjliga krångel!

Ett fristående miljöhus innebär oftast en påtaglig förbättring av boendemiljön och avfallssituationen för boende och brukare. Varje enskilt miljöhus är ett litet steg på vägen mot ett mer hållbart samhälle! Men det kan vara både besvärligt och dyrt att få det på plats när beslutet att bygga väl har fattats. Det finns en lång rad faktorer att ta hänsyn till, och det kan krävas insatser från flera olika underleverantörer.

Bioterias Biobod har tagits fram för att dels uppfylla alla formella krav, dels kunna uppföras utan krångel – på kort tid och till låg kostnad. Vi utför själva samtliga steg i processen: från projektering och bygglovsansökan till byggande på plats, driftsättning och fortsatt, kontinuerligt underhåll.

Vi erbjuder en helhetslösning som snabbt realiserar beslutet!

Läs mer om Bioterias fristående miljöhus – Bioboden

 

Storlek, antal fraktioner och deras inbördes placering anpassas efter behov och förutsättningar på platsen. Biobodens flexibilitet gör att den enkelt kan byggas ut, byggas om, monteras och demonteras. Bioboden behöver endast en hårdgjord yta, inget gjutet fundament, och kan därför flytta med en tillfällig byggnad – till exempel en paviljongskola – till en annan plats.

…och med mesta möjliga hållbarhet!

Bioterias BioBod skapar ett utrymme som är lätt att underhålla, överblickbart och rationellt. Bioboden är självförsörjande och kräver inte installation av el eller vatten. Belysningen drivs av solceller placerade på taket.

Dålig lukt motverkas med hjälp av miljövänlig bioteknik. Den biologiska metoden ersätter både kyla, kemikalier, parfymer och ozon

Bioprodukten (som sprayas över kärlen) innehåller gynnsamma bakterier som effektivt bryter ner fett och matavfall utan att skapa luktproblem. Vinter och kyla innebär inget problem för våra mikroorganismer; inte heller för byggnaden i övrigt. Samtliga material som ingår har unika egenskaper som gör dem särskilt lämpade i sammanhanget. De är hållbart framställda och miljövänliga. Stommen består exempelvis av cederträ, som naturligt motstår röta utan kemikaliebehandling och som dessutom naturligt ogillas av insekter.

Läs mer om miljöhus, källsortering, bioteknik och lagar och regler:

Guide  Fristående miljöhus   - snabbt, billigt och enkelt! Ladda ner Guide  Allt du bör känna till när du ska bygga miljöhus? Ladda ner