Biokonvertering lättar kommunala bördor

Vad innebär en biokonvertering?

Det korta svaret:

 

spar_pengar_drif_miljo_bla.jpg!

 

Det längre svaret: 

En biokonvertering är en övergång från kemi och föråldrad teknik till miljövänlig bioteknik! I praktiken innebär det att fettavskiljare, imkåpor och avfallsutrymmen utrustas med biosystem, som bryter ner fett och eliminerar lukt på platsen där problemen uppstår.

Det innebär i sin tur att fastighetsbolagen kan spara pengar, öka sin hållbarhet och minska sina driftsproblem. Inte bara kommunala fastighetsbolag, naturligtvis, utan även privata! En biokonvertering har samma positiva effekter för dem. Men kommunerna har ett stort antal egna verksamheter – och dessutom det unika ansvaret för dricksvattenförsörjning, avloppssystem och reningsverk. När en kommun biokonverterar ger det ett enormt genomslag; inte minst genom att minskade kostnader och ökad driftsäkerhet kan komma samtliga medborgare till del!

Hur hänger det ihop?

Fettavskiljare avlastar hela vår gemensamma infrastruktur för vattenförsörjning och minskar risken för stopp, översvämningar och bräddning av avloppsvatten till omgivande natur. Bioteknik i fettavskiljare reducerar kraftfullt tömningsbehovet, vilket minskar behovet av tunga transporter – och därmed koldioxidutsläppen.

När storköksventilationen utrustas med ett biosystem kan värmen återvinnas, brandrisken minskar drastiskt och filtren hålls rena. När bioteknik ersätter kemi minskar även miljöbelastningen från den stora mängd starka kemiska rengöringsmedel som vanligtvis behövs för att rengöra imkanalerna.

Avfallsutrymmen som utrustas med biosystem kan ersätta både kyla, ozon och parfym för luktkontroll – samt lösa besvärliga luktproblem med en biologisk, kostnadseffektiv och hållbar metod.

Att lösa fettproblemet är avgörande för att vi, som samhälle, ska lyckas uppnå våra miljömål! När en kommun bestämmer sig för att biokonvertera innebär det därför ett exceptionellt stort steg i rätt riktning.

Läs om kommunen som biokonverterat!

Örebro Kommun  Full kontroll med bioteknik   Ladda ner