Biologisk rening i fettavskiljare

Bryt ner fettet direkt i tanken

GOR BioSystem är en patenterad teknik med förmåga att reducera fett och eliminera lukt i fettavskiljare. Metoden liknar den som utförs vid reningsverk.

Biologisk rening i fettavskiljare går ut på att förstärka ett befintligt mikrobiellt ekosystem genom att tillföra högpresterande, optimerade organismer som förändrar de processer som pågår i fettavskiljaren. 

Biologisk behandling av fettavskiljare har möjliggjort kraftigt förbättrade fettavskiljare där fettet kontinuerligt bryts ner, vilket drastiskt minskar både tömningsbehovet, luktproblem och minskade driftstörningar.

Fördelar GOR BioSystem

Minskar tömningsbehovet

En traditionell fettavskiljare utformad enligt SSEN 1825 ska tömmas 1 gång per månad. Genom att installera GOR BioSystem i din traditionella fettavskiljare bryts fettet ner kontinuerligt. Istället för att tömma 12 gånger per år kan du vanligtvis sänka tömningsbehovet till 1-4 gånger per år.

Reducerar lukt- och driftstörningar

Fett är en besvärlig substans som utsätter fettavskiljarens inre och avloppsledningarna för påfrestningar. Ju mindre fett som ansamlas, desto färre problem uppstår. Genom att kontinuerligt bryta ner fettet minskas problem med lukt, igensättningar och korrosion.

Reducerar koldioxidutsläpp och klimatpåverkan

Fettet som ansamlas även i en perfekt fungerande i fettavskiljare måste transporteras bort. Kostnaden för miljön kan mätas i tusentals ton utsläppt koldioxid.

Med hjälp av bioteknik i fettavskiljaren kan alltså den tunga trafiken minska på våra vägar och inne i städerna, där många fettavskiljare befinner sig.

Bygger på en helt naturlig biologisk reningsprocess

Det biologiska reningssteget utförs av levande mikroorganismer i en syrerik miljö. Därför är gynnsamma bakterier och luftbubblor våra viktigaste vapen. Metoden innebär att fett bryts ner fullständigt, till sina beståndsdelar koldioxid och vatten.

Hur fungerar GOR BioSystem

GOR BioSystem i fettavskiljare minskar tömningsbehovet med upp till 90%

En fettavskiljare med bioteknik växlar mellan två faser: en gravimetrisk och en biologisk. Den gravimetriska  fettavskiljningen förlitar sig på gravitation och tid. Fett avskiljs från vattnet genom att det flyter upp till ytan. Detta är en kontinuerlig process som pågår under verksamhetstiden i köket, då vatten flödar in och ut ur fettavskiljaren. Den biologiska behandlingen av fettavskiljarens innehåll påbörjas då flödet upphör, vanligtvis nattetid.

Det biologiska reningssteget skapar en cyklisk, kontrollerad bioprocess i fettavskiljaren. Utvalda bakterier, specialanpassade för fettnedbrytning, stimulerar även tillväxten av de gynnsamma aeroba bakterier som redan finns på plats i fettavskiljaren. Fettet konsumeras av bakterierna och används som bränsle i deras ämnesomsättning.

Biosystemet består av tre komponenter: en bioprodukt som innehåller levande mikroorganismer, en struktur som tillför syre och bioprodukt, samt ett styrskåp som reglerar lufttillförsel och bioproduktens dosering i enlighet med ett förutbestämt program.

 

En guide av Bioteria  Bioteknik i fettavskiljare    - en vetenskapligt grundad metod Ladda ner