Vad innebär biokonvertering

dagg i gräs

Vad innebär biokonvertering?

När fettet lämnar samhället i form av avfall sker det på huvudsakligen tre sätt: Det följer vattnets väg ner i avloppet, det stiger med matoset upp genom skorstenen eller det hamnar bland soporna i avfallsutrymmet.

Tre platser, där de flesta av problemen kan härledas tillbaka till fett: kladd, igentäppta kanaler, stopp i avloppet, värmeslöseri, sot, smuts, lukt och brandrisk – samt ett evighetsarbete med rengöring. Här tar Bioterias flerfrontskamp mot fettet sin början, genom våra biosystem: SEPT BioSystem för reningsverk, GOR BioSystem för fettavskiljare, ORS BioSystem för avfallsutrymmen, VENT BioSystem för storköksventilation och BCA BioSystem för avlopp.

Samtliga bygger på bioteknik, det vill säga en av komponenterna består av levande mikroorganismer som bekämpar fettet på plats genom att bryta ner och sedan förbruka det.

Eftersom kampen mot fettet sker i olika miljöer där olika förhållanden råder behövs också specialanpassade lösningar. De grundläggande elementen är dock de samma: En teknisk struktur för dosering, en aktiv bioprodukt och ett styrskåp.

Bioprodukterna har en unik sammansättning beroende på vilken miljö de ska användas i. Bioprodukter för ventilationssystem måste hålla rent i imkanaler, kåpor och filterhus. De måste vara verksamma i värme och på de platser där fettet ansamlas. Bioprodukter för avfallsutrymmen måste tåla låga temperaturer utomhus vintertid. Bioprodukter för fettavskiljare och avlopp måste tåla växlande temperaturer och vara aktiva i varmt och kallt vatten.

Våra särskilt utvalda bakterier doseras där de ska arbeta; i fettavskiljaren, i imkanalerna, avlopp och golvbrunnar eller över sopkärl.

Spar pengar, miljö och driftproblem

Guide  Varför är fett ett samhällsproblem? Ladda ner

Gemensamt ansvar

Läs även om:

Svenska fjällen

Varför biokonvertera?

En biokonvertering innebär en övergång från traditionell teknik och kemikalier till miljövänlig bioteknik i fettavskiljare, storköksventilation och avfallsutrymmen.

bioteknik

Bioterias BioSystem

Med hjälp av bioteknik kan vi skapa hållbara och rena kretslopp – med sänkta kostnader och bättre arbetsmiljö som ren bonus.

freedom

Hur går en Biokonvertering till?

 En biokonvertering besparar fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren en mängd problem och leder till minskade kostnader och lägre miljöpåverkan.

kock

Hållbara samarbeten

Det är tillsammans med våra kunder som vi kan göra skillnad. Tillsammans med våra kunder kan vi lösa konkreta problem, förbättra tekniken och spara pengar som vi kan åstadkomma något av långsiktigt värde, för miljön och för planeten.