BEHÖVER DU RÅDGIVNING?

Ingen begär att du ska vara expert på alla områden. Vi har både kunskap och erfarenhet så behöver du hjälp ställer vi gärna upp med både rådgivning och utbildning. Det lönar sig alltid att göra rätt från början.

Tommie Jacobsson

Kontakta mig så får du veta mer

Tommie Jacobsson
Bioteria
tommie.jacobsson@bioteria.se

Hur går en Biokonvertering till?

Hur går en Biokonvertering till?
Hur går en Biokonvertering till?
Se filmen

360 graders erfarenhet

Bioteria Technologies AB är ett modernt kunskapsföretag som ägnat de senaste 20 åren åt att bekämpa fett – i avloppsvatten, soprum och ventilationssystem.

Under den tiden har vi insett att fett är roten till en förbluffande mängd samhälls- och miljöproblem. Vi har också insett att det kommer krävas ny typ av teknik för att bekämpa de problem som skapats av gammal teknik och traditionella metoder.

Vi på Bioteria använder oss av innovativ och miljövänlig bioteknik. Vi löser alla typer av fett-relaterade problem genom att biokonvertera: enskilda anläggningar, hela fastigheter och hela kommuner.

Vi utvecklar våra egna lösningar och tar ansvar för resultatet genom hela kedjan, från projektering till installation. Vår kunskap och vår erfarenhet är därför unika. Vid våra mer än 6 000 årliga funktionskontroller och servicebesök ser vi våra biosystem konfronteras med verkligheten.

Eftersom vi omedelbart ser resultatet av vårt arbete präglas Bioteria av noggrannhet, flexibilitet och stor förmåga till problemlösning. Detta ger oss även möjlighet att bygga vårt fortsatta utvecklingsarbete direkt på den praktiska erfarenheten av vad som verkligen fungerar