LÖSA LUKTPROBLEM

När vi förbättrar och formar ett ekosystem, i fettavskiljaren, ventilationen eller soprummet, bekämpar vi de bakterier som skapar lukt och eliminerar samtidigt fettet. Behovet av och kostnaden för alternativa metoder som kylanläggningar, frekvent sotning eller ozon kan sänkas drastiskt.

Mats Östfeldt

Kontakta mig så får du veta mer

Mats Östfeldt
Bioteria
mats.ostfeldt@bioteria.se

ORS BioSystem

ORS BioSystem
Luktkontroll med bioteknik
LÄS MER

Biokonvertera för att lösa luktproblem

Dålig lukt är ett av de absolut vanligaste problem som uppstår i utrymmen där fettrikt avfall ansamlas: i soprum, fettavskiljare och storkökens ventilationssystem.  Illaluktande ämnen är resultatet av oönskade bakteriers nedbrytning av organiskt material som fett och matrester. De mest obehagliga lukterna orsakas dessutom av ämnen som är hälsofarliga – däribland gasen svavelväte (H2S) – och innebär ett akut arbetsmiljöproblem.

En biokonvertering innebär att vi introducerar ett biologiskt reningssteg, där effektiva utvalda bakterier ingår. De bryter ner fettet och smutsen utan att producera varken lukt eller hälsofarliga gaser. Därigenom bekämpar vi de bakterier som skapar lukt och eliminerar samtidigt fettet, som är roten till en mängd problem. Lukt är bara ett av dem, men kanske det mest påtagliga!

Behovet av och kostnaden för alternativa metoder som kylanläggningar, kemiska produkter, frekvent sotning eller ozon kan därmed sänkas drastiskt.