Biokonvertera

Fikonlöv

En hoppingivande biorevolution

Det vi kallar Biorevolutionen inrymmer alla de krafter som tillsammans drar åt samma håll – mot ett hållbart samhälle där varken energi, råvaror eller andra resurser tanklöst slösas bort. Där alla våra val styrs av viljan att minska miljöbelastningen från koldioxidutsläpp, kemikalieanvändning och fossila bränslen. Biorevolutionen äger rum just nu – och först nu – eftersom den snabbt ökande miljömedvetenheten äntligen sammanfaller med ett stort uppsving inom de biologiska vetenskaperna.

Konsumenter frågar sig allt oftare vad en vara verkligen kostar; om varans framställning och transport inverkat negativt på människor och miljö. Allt fler väljer ekologiskt och närodlat, i en medveten önskan att leva hållbart och aktivt bidra till en bättre värld. Viljan finns även hos politiska ledare över hela världen. I Sverige har den tydligt formulerats i Miljöbalken. Denna vilja är en stark drivkraft i utvecklingen av ny grön teknik. Det är vår övertygelse att modern, miljövänlig bioteknik är en omistlig del i byggandet av det hållbara samhället.

Teknikskiftet

Gröna visioner och bioteknik är en oslagbar kombination; tillsammans ger de oss fantastiska möjligheter att äntligen börja hushålla med jordens begränsade resurser. Vi ser modern bioteknik som själva motorn i Biorevolutionen. Med hjälp av bioteknik kan vi minska behovet av fossila bränslen. Vi kan tillverka biologiskt nedbrytbara material. Och vi kan kraftigt minska användningen av kemiska produkter. Många starka kemikalier och rengöringsmedel används idag i ett enda syfte – att bekämpa fett.

Vi står inför ett betydelsefullt och hoppingivande teknikskifte. Bioteknik, miljöteknik, grön teknik, cleantech – de nya möjligheterna har många namn och många olika verksamhetsområden. Allt handlar om en enda sak: Att bruka naturens resurser utan att förbruka dem. Bioteknik ger oss möjligheten att lämna föråldrade, miljöförstörande lösningar bakom oss och använda naturens metoder för att lösa våra problem, med omsorg om vår planet.

Vi på Bioteria har bestämt oss för att leda Biorevolutionen inom det område vi kan bäst: fett och fettproblem.

Vad innebär en biokonvertering

Fett - ett växande miljö- och samhällsproblem

Fett ett samhällsproblem

En stor mängd fett belastar idag samhället – igensatta avlopp, bränder i ventilationer och luktproblem i avfallsutrymmen är bara några av de problem fettet orsakar. Modern miljöteknik håller dock på att förändra detta. 

Sveriges kommuner och fastighetsbolag är väl medvetna om alla de problem fettet ställer till med. Både för samhället och den enskilda fastighetsägaren är fettet en ständig kamp. Men det blir allt vanligare att privata och kommunala fastighetsbolag övergår från traditionell teknik till modern bioteknik – genom att biokonvertera.

Guide  Varför är fett ett samhällsproblem? Ladda ner

Spara pengar, miljö och driftproblem med bioteknik i din fastighet

Bioterias lösningar innebär stora ekonomiska- och miljömässiga vinster, samtidigt innebär tekniken en kraftig minskning av driftstörningar. Se filmen som förklarar hur!

 

Läs mer

Läs även:

dagg i gräs

Vad innebär biokonvertering

En biokonvertering innebär en övergång från traditionell teknik och kemikalier till miljövänlig bioteknik i fettavskiljare, storköksventilation och avfallsutrymmen.