Biokonvertering

Biokonvertering innebär en medveten övergång från mekanik och kemi till miljövänlig bioteknik! När fettavskiljare, imkåpor eller avfallsutrymmen miljöoptimeras och fettet bryts ner på plats spar fastighetsbolagen pengar, minskar sina driftsproblem och reducerar sin miljöpåverkan.

x
SPELA FILMEN
"Det krävs något av en biorevolution"
- Pär HolmgrenSPELA FILMEN

Hur går en Biokonvertering till?

Hur går en Biokonvertering till?
Hur går en Biokonvertering till?
Se filmen

Varför Biokonvertering

En biokonvertering innebär en övergång från traditionell teknik till miljövänlig och hållbar bioteknik. Bioteria har utvecklat tre olika biosystem, där gynnsamma mikroorganismer samverkar med omgivande teknik för att bryta ner fettet där det ansamlas.

Bioteknik i fettavskiljare reducerar tömningsbehovet. Därmed minskar även antalet tunga transporter, och med dem koldioxidutsläppen. Bioteknik i storköksventilationen håller rör och imkanaler rena. Bioteknik i avfallsutrymmen bekämpar de alltför vanliga luktproblemen.

När bioteknik ersätter kemi minskar miljöbelastningen från den stora mängd kemiska rengöringsmedel som idag används för att bekämpa fett, smuts och lukt.

För en kommun är effektiv, ekonomiskt lönsam och miljövänlig fetthantering ett viktigt långsiktigt mål i en hållbar samhällsutveckling. Att lösa fettproblemet är avgörande för att vi ska lyckas uppnå våra miljömål! När en kommun bestämmer sig för att biokonvertera innebär det ett stort steg i rätt riktning.

biokonvetering
Vårt erbjudande – En helhetssyn

vart_erbjudande
Det spelar ingen roll om du är drift- och energiansvarig på kommunnivå eller om du driver den lokala pizzerian. Bioterias produkter och tjänster är utvecklade för alla kommunala eller privata fastighetsägare och företagare som hanterar någon form av livsmedel, avfall eller fett. Det finns krav från myndigheter att förhålla sig till men kraven är ofta så lågt ställda att de inte resulterar i de bästa lösningarna. Då kan det vara tryggt att prata med någon som har erfarenhet och en helhetssyn.

Ett samarbete med Bioteria innebär:

  • En kunskapspartner som tar ansvar för hela kedjan.
  • En driftpartner som driftsäkrar och tar ansvar för fettavskiljarens funktion.
  • En kontinuerlig hantering av dokument för redovisning mot myndigheter m.m.
  • Ett konkret och tydligt miljöarbete som främjar en uthållig samhällsutveckling.
  • En avsevärt bättre arbetsmiljö.
  • En effektivare resursanvändning inom specifika områden.
  • En bättre totalekonomi.

Hur Bioteria kan hjälpa dig

Vi hjälper dig att se över din nuvarande lösning och tillsammans med dig kommer fram till vilken lösning som passar bäst.

Vi hjälper till att föreslå lämpligt system för att underlätta drift och underhåll samtidigt som du sparar på miljö och kostnader.

Vi hjälper dig med ett fullständigt serviceprogram så att du får en driftsäker verksamhet med lång livslängd.

Vi vill att alla kunder ska vara glada kunder. Där har vi tagit fram en särskild GladKUND garanti som är en funktionsgaranti med
full återköpsrätt.