BioConcept City

stad med bioteknik

BioConcept City

BioConcept City är en framtidsstad som är uppkopplad och smart som omvandlar avfall till råvaror och pengar. BioConcept City är vår konceptstad där smarta fysiska-, digitala- och biologiska system samverkar. 

BioConcept City är vår konceptstad där smarta fysiska-, digitala- och biologiska system samverkar. En stad där miljöförstörande och icke hållbara lösningar och metoder fasats ut till förmån för hållbara och uppkopplade biotekniska system som resurseffektivt omvandlar avfall till råvara. Biotekniska applikationer har byggts in i samhällets fundament och fastigheter. Nya material, substanser och produkter framställs och cirkulerar fossilfritt, med en bråkdel av den energi som krävs idag. BioConcept City är staden som kommer förse människan med ren luft, rent vatten, ren jord och ren energi – utan att ta från jordens resurser.

Guide  Vad innebär BioConcept City Ladda ner

Den Fjärde Industriella Revolutionen

Vi står inför Den Fjärde Industriella Revolutionen; Biorevolutionen. Redan nu kan vi se möjligheterna ta form. Den Fjärde Industriella Revolutionen kommer att sammansmälta vitt skilda företeelser i den fysiska och digitala världen. Den kommer att präglas av omvälvande innovationer inom områden som bioteknologi och artificiell intelligens. Detta kommer i sin tur prägla hur vi lever, arbetar och bygger städer.

Vi står på tröskeln till den industriella bioteknikens tidsålder, och den kommer förändra berättelsen om vår tid på jorden! Det behövs en god kraft för leda utvecklingen mot det hållbara om vi människor ska kunna fortsätta att vara och leva som människor

Niklas Axelsson

 

BioConcept City

BioConcept City är visionen av en stad efter den gröna metamorfosen, då levande biologisk teknik naturligt integrerats i stads- och samhällsbyggnad, ersatt miljöbelastande teknik och minimerat resursanvändningen. Miljöförstörande lösningar och metoder kommer att kunna fasas ut till förmån för material, substanser och produkter som tillverkats utan fossila bränslen och med en bråkdel av den energi som krävs idag.

Vi på Bioteria är övertygade om att bioteknikens visioner, möjligheter och konkreta framsteg kommer att möjliggöra miljövänliga och fullständigt hållbara samhällen. Vi börjar med grunden: avloppsteknik, avfallshantering och energiåtervinning, där vi redan idag leder utvecklingen. Genom våra uppkopplade och smarta biotekniska applikationer kan vi kraftigt reducera vår miljöpåverkan, spara enorma summor pengar och markant minska antalet driftstörningar i fastigheter.

I förlängningen vill vi leda utvecklingen även på andra områden, även globalt. Vi vill leda Biorevolutionen, dels genom att göra vår miljöteknik tillgänglig i vardagen, dels genom att verka för ett i grunden samhällsomvandlande, grönt teknikskifte.

Bioteknik - en del av den smarta staden

bioconcept city

Bioteknik ger oss chansen att lämna traditionella, miljöförstörande lösningar bakom oss och använda biologiska metoder för att lösa våra problem, med omsorg om vår planet.

Mikroorganismer är små högeffektiva biokemiska fabriker som tillverkar mängder av biologiska kemikalier till nytta för människan – och som vida överträffar människans egna lösningar. Bakterier, jäst, svampar och alger kan tillverka allt från bränsle och mediciner till enzymer och nedbrytbara, rent producerade material.

I framtiden kommer mikroorganismer kunna producera el från solljus, fossilfritt bränsle, moderna plastmaterial och textilier. Våra gator kanske badar i biologiskt ljus, producerat helt utan behov av elektricitet! De kommer – kanske till och med mycket snart – att utgöra en levande komponent i självreparerande byggmaterial.

Vi står inför Den Fjärde Industriella Revolutionen*. Den första använde vatten och ånga för att mekanisera produktionen. Den andra använde elektrisk ström för att möjliggöra massproduktion. Den tredje – i vars slutfas vi befinner oss nu – använder elektronik och informationsteknologi för att automatisera produktionen. Den fjärde kan vi än så länge bara föreställa oss. Men vi kan redan nu se möjligheterna ta form.

Den Fjärde Industriella Revolutionen kommer att sammansmälta vitt skilda företeelser i den fysiska och digitala världen. Den kommer att präglas av omvälvande innovationer inom områden som bioteknologi och artificiell intelligens.

Detta kommer i sin tur prägla hur vi lever, arbetar och bygger städer.

*Schwab, Klaus, ”The Fourth Industrial Revolution” (2017).

Läs mer om rent vatten och avlopp med bioteknik

Ladda ner guiden  Rent vatten och avlopp med bioteknik Ladda ner

Samarbeten och projekt

möte

Bioteknik för fettnedbrytning och rengöring är ett konkret exempel på gröna visioner som kunnat omsättas i vardaglig verklighet. I centrum för Bioterias forskning och utveckling står den mest grundläggande infrastrukturen i dagens och morgondagens smarta stad. Målet är att utveckla biotekniska applikationer som bryter ner fett, organiskt material och föroreningar så effektivt och miljövänligt som möjligt.

Våra biologiska lösningar utvärderas kontinuerligt genom en rad samarbeten med svenska universitet och institutioner. De prövas ständigt i mötet med verkligheten hos våra kunder.

Rent dricksvatten och fungerande infrastruktur för avloppssystem är starka fokusområden för Bioteria. Vi följer globala vattenfrågor med stort intresse och medverkar återkommande vid evenemang och temadagar där vatten, vattenrening och avloppsvattenbehandling står i centrum. Inte minst för att bidra med vår kunskap om fettets inverkan på samhällets vattenomlopp och på miljön.

loggor

Guide  Vad innebär BioConcept City Ladda ner

Läs mer...

barn i samhall
Nyheter

Spar energi förnuftigt

Energikrisen har slagit hårt mot kommuner och regioner runt om i landet. I jakten på lösningar har fokus nu hamnat på många av de energikrävande /../