Användarvillkor

Avtal mellan användare och Bioteria Technologies AB

Bioteria Technologies AB Webbplats består av diverse webbsidor som sköts av Bioteria Technologies AB.

Bioteria Technologies AB webbplats erbjuds under förutsättning att du accepterar följande villkor utan förbehåll. Detta gäller även
villkor som framgår av andra sidor på denna webbplats. Din användning av Bioteria Technologies AB webbplats bekräftar detta avtal på alla punkter och villkor.

Användning av dessa villkor

Bioteria Technologies AB förbehåller sig rätten att utan varsel ändra de villkor som gäller för Bioteria Technologies AB.

Länkar till andra hemsidor

Bioteria Technologies AB webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor (”Links”). Dessa webbsidor kontrolleras inte av Bioteria
Technologies AB och Bioteria Technologies AB är på grund av detta inte ansvarig för innehållet på dessa webbsidor, detta gäller utan
undantag alla länkar till externa webbsidor. Bioteria Technologies AB är heller inte ansvarig för överföring av data från de externa
länkar som refereras från denna webbplats. Detta gäller utan undantag och alla former av överföring samt skadlig kod i form av virus
etc. Bioteria Technologies AB erbjuder enbart dessa länkar som en tjänst för användaren. Förekomsten av dessa länkar betyder INTE att
Bioteria Technologies AB sympatiserar med de uppfattningar som dessa webbsidor eller deras operatörer framställer.

Missbruk och olovlig användning

Vid användning av Bioteria Technologies AB webbplats, bekräftar och garanterar du Bioteria Technologies AB att du inte kommer att
använda Bioteria Technologies AB på ett sådant sätt att det strider mot svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Du får
under inga omständigheter använda Bioteria Technologies AB webbplatsen så att det kan skada, avaktivera, överbelasta Bioteria
Technologies AB eller förstöra andra användares besök/arbete med Bioteria Technologies AB webbplatsen. Du får ej skaffa tillgång
eller försöka få tillgång till material som du inte erhållit tillstånd till genom Bioteria Technologies AB webbplatsen.

Användning av kommunikationstjänster

Bioteria Technologies AB webbplatsen kan innehålla anslagstavlor, chat, nyhetsgrupper, forum, personliga hemsidor, kalendrar eller
andra kommunikationsfunktioner. Dessa funktioner har gjorts tillgängliga så att man kan kommunicera med större offentlighet eller
med en grupp. Du accepterar därför att använda kommunikationstjänsterna i enlighet med de regler som gäller för berörda tjänster.

Du accepterar att:

 • – Inte på något sätt kränka rättssäkerheten för andra.
 • – Inte publicera, ladda upp, distribuera någon form av opassande material eller information.
 • – Inte ladda upp filer eller annat material som är skyddat av upphovsrätt utan att själv inneha dessa rättigheter eller ha
  skaffat tillstånd från innehavaren av rättigheten.
 • – Inte ladda upp filer eller annat material som kan skada andras datorer.
 • – Inte annonsera, göra reklam eller på annat sätt försöka sälja varor eller tjänster.
 • – Inte genomföra undersökningar, förmedla kedjebrev, eller anordna pyramidspel.
 • – Inte ladda ned någon fil där man känner till eller borde känna till inte kan distribueras med hänsyn
  till upphovrättsliga orsaker.

Bioteria Technologies AB har ingen förpliktelse att övervaka kommunikationstjänsterna. Dock förbehåller Bioteria Technologies AB sig
rätten att läsa igenom och utvärdera material som är upplagt i dessa kommunikationstjänster. Bioteria Technologies AB förbehåller sig
rätten att exkludera och förhindra tillgång till material och utan att lämna besked ta bort sådant material.

Bioteria Technologies AB förbehåller sig rätten att alltid kunna offentliggöra och lämna ut information som är nödvändig till stat
eller myndighet. Bioteria Technologies AB varken godkänner eller ger tillstånd till information som kan finnas i våra
kommunikationstjänster. På denna grund frånsäger Bioteria Technologies AB sig allt ansvar i förbindelse med kommunikationstjänsterna
och var handling indirekt eller direkt som kan vara resultatet av att delta i någon av tjänsterna. Administratörer och användare är
inte behöriga att tala eller upplysa på Bioteria Technologies AB vägnar. Deras synpunkter är inte nödvändigtvis synpunkter och
inställningar som överensstämmer med Bioteria Technologies AB.

Förbehåll och ansvarsfrånsägelse

All information, mjukvaruprodukter och tjänster i eller tillgängliga genom Bioteria Technologies AB webbplats kan innehålla
felaktigheter. Bioteria Technologies AB frånsäger sig allt ansvar för fel i Bioteria Technologies AB webbplats samt konsekvenser av
fel i Bioteria Technologies AB webbplats.

Kontakt: karin.waag@bioteria.se.

Uppsägning/Tillgångsbegränsning

Bioteria Technologies AB förbehåller sig rätten att utan varsel, säga upp din tillgång till Bioteria Technologies AB webbplats och
dess relaterade tjänster. Du som besökare, användare eller medlem av denna webbplats accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av
dessa villkor kan medföra utestängning från webbplatsen och i värsta fall lagsökning enligt svensk och internationell lagstiftning.

Copyright och information om varumärken

Allt innehåll på Bioteria Technologies AB webbplats är: © Bioteria Technologies AB och/eller deras partner. Alla rättigheter
förbehålles.

Varumärken

Namn och varumärken nämnda här kan vara varumärken för respektive ägare.

Alla rättigheter förbehålles Bioteria Technologies AB © Bioteria Technologies AB